Familie

Familie

Veel Amsterdamse families lieten zich vereeuwigen door Merkelbach

Bekijk foto's
Mode

Mode

De mode en de modellen door de lens van Merkelbach

Bekijk foto's
Theater

Theater

Acteurs, dansers en andere performers uit het illustere Amsterdamse theaterleven

Bekijk foto's
Beroemd

Beroemd

Van de statige koningin Wilhelmina tot de wulpse Mata Hari

Bekijk foto's
Reclame

Reclame

Reclamebeelden uit begin 20ste eeuw voor o.a. Philips, C&A en Boldoot

Bekijk foto's
Bekijk direct de hele collectie

Colofon/disclaimer

Redeenportret.nl is een project van het Stadsarchief Amsterdam.

De website is ontwikkeld door Picturae BV. en het Interactief- en Grafisch Ontwerp is gemaakt door Studio Beige.

De website is tot stand gekomen met steun van:

  • het Mondriaan Fonds
  • het VSB Fonds
  • de Stichting Dioraphte
  • de Vrienden van het Stadsarchief Amsterdam

Disclaimer

Hoewel het Stadsarchief Amsterdam ernaar streeft om correcte en actuele informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarnaast behoudt het Stadsarchief Amsterdam zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze site is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets uit de teksten en het beeldmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via opname of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Stadsarchief Amsterdam.

Terug